Informace pro diváky

V souladu s rozhodnutím vlády ze dne 8.6. 2021 o rozvolnění opatření v kultuře bude k dispozici polovina kapacity míst k sezení v hledišti Divadla Bravo!. Na Letní scéně v Anežském klášteře je sezení volné a tak bude možné dodržet vládní nařízení, upravující dostatečné rozestupy mezi diváky s výjimkou osob ze společné domácnosti. 

Diváci musí po celou dobu konání představení mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Diváci budou mít možnost respirátor koupit v pokladně divadla.

Divák se musí u vstupu prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:
• negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let věku není testování požadováno)
• negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení
• nejméně 22 dní od aplikace první dávky očkovací látky (ale ne více než 90 dnů, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19 nebo
• podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Takový test bude možné koupit na pokladně divadla. 

Konzumace jídla či nápojů je během představení zakázaná.
V případě nepříznivého počasí přesouváme všechna představení  do vnitřního prostoru Dvoulodí kostela sv. Františka.

Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel.